Det här är flygplanet Tunnan. Det är ett flygplan som nästan alla vet att det är ett militärplan och jag har sett det på flygmuseet F11 i Nyköping, Skavsta flygplats. Där har jag också suttit i en Draken. Här är museets hemsida.

/ Elliot